×
home o firmie produkty usługi jakość referencje kontakt
☰ SHOW MENU

30 lat Zelkotu

Przewaga dzięki
doświadczeniu

Dotacja na kapitał obrotowy.

Nazwa Beneficjenta:

ZELKOT – Brzezina, Urzynicok Sp. J.

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla ZELKOT – BRZEZINA, URZYNICOK SPÓŁKA JAWNA

Nr wniosku:

POIR.03.04.00-24-0615/20

Efekty:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Zakres rzeczowy:

  • Zadanie: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
  • Opis działań planowanych do realizacji w ramach: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) [przedsiębiorstwa] 1.00
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] 1.00
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 1.00
  • Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 22) 1.00
  • Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne)(CV 20) 2020 320446,68 PLN

Wskaźniki rezultatu:

Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa 3 mc

Wartość całkowita projektu:

320 446,68 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:

320 446,68 zł

Okres realizacji projektu 01/08/2020 – 31/10/2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

OFEROWANE PRODUKTY

Produkujemy m.in. podgrzewacze wody, przegrzewacze pary, ściany szczelne, ekonomizery, rekuperatory, schładzacze, wymienniki ciepła, skraplacze itp.

więcej informacji

BADANIA I ROZWÓJ

Stała współpraca w projektach takich jak COST czy KMM-VIN pozwala na tworzenie technologii gięcia i spawania przyszłościowych materiałów.

więcej informacji

WKŁAD W EKOLOGIĘ

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz zaawansowaną technologię dbamy i inwestujemy w otaczające naszą firmę środowisko naturalne.

więcej informacji