OFEROWANE PRODUKTY

Produkujemy m.in. podgrzewacze wody, przegrzewacze pary, ściany szczelne, ekonomizery, rekuperatory, schładzacze, wymienniki ciepła, skraplacze itp.

BADANIA I ROZWÓJ

Stała współpraca w projektach takich jak COST czy KMM-VIN pozwala na tworzenie technologii gięcia i spawania przyszłościowych materiałów.

WKŁAD W EKOLOGIĘ

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz zaawansowaną technologię dbamy i inwestujemy w otaczające naszą firmę środowisko naturalne.

GWARANCJA JAKOŚCI

Wysoka jakość wykonywanych przez nasz zakład usług jest zapewniona dzięki funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001.

więcej informacji »

BADANIA I ROZWÓJ

Nie pozostając w tyle nasz zakład pracuje nad nowymi technologiami spawania oraz gięcia rur.

więcej informacji »

Polityka prywatności

Informacja dla klientów ZELKOT – Brzezina, Urzynicok Sp. j. o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, pragniemy poinformować, iż:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest ZELKOT – Brzezina, Urzynicok Sp. j., 42-286 Koszęcin, Nowy Dwór 8, NIP 575-15-72-320
  • dane osobowe będą przechowywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy (podczas jej trwania, a po zakończeniu przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane); udzielenie informacji dot. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizacje umowy
  • Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób, nie sprzedajemy ich innym podmiotom gospodarczym
  • odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z których usług korzysta firma w celu realizacji zawartej umowy, tzn. przewoźnicy, operatorzy pocztowi itp.
  • Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób
  • mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia oraz modyfikacji
  • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Koszęcin, 25.05.2018

Kontakt z nami: +48 34 3576 500

  • ZELKOT, ul. Nowy Dwór 8, 42-286 Koszęcin, woj. śląskie, tel.: +48 34 357 65 00, fax: +48 34 357 60 00, e-mail: zelkot@zelkot.pl